Psychoterapia młodzieży w naszym centrum jest dedykowana nastolatkom od 15 roku życia , którzy zmagają się z trudnościami z uzależnieniem od komputera, Internetu, gier, hazardu, narkotyków czy też alkoholu. Podstawowym elementem podjęcia psychoterapii jest zgoda rodziców. Następnym ważnym aspektem, aby psychoterapia młodzieży była pomocna dla dziecka jest ważna współpraca rodziców. W trakcie terapii nastolatek i rodzice otrzymają informacje na czym uzależnienie polega i jak sobie rodzic w różnych trudnych dla nich sytuacjach. Pomoże to im zwiększyć swoje zrozumienie różnych trudności w ich funkcjonowaniu. Zależności od problemów może zostać polecona oprócz terapii indywidualnej, terapia systemowa całej rodziny, aby wspomóc proces leczenia nastolatka. Uzależnienie to choroba która jest złożona, dlatego ważne jest ,aby cała rodzina była zaangażowana w proces leczenia.

Terapia indywidualna oparta jest przede wszystkim na rozmowie, dzięki której pacjent ma możliwość przyjrzenia się samemu sobie; swoim zachowaniom, schematom funkcjonowania, emocjom oraz potrzebom. Psychoterapia młodzieży, ta indywidualna, kierowana jest zatem do wszystkich osób, które zmagają się z problemami utrudniającymi życie codzienne.