Psychoterapia Magdalena Gierula

Psychoterapia indywidualna - Magdalena Gierula

Jestem pedagogiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz biegłym sądowym w ramach uzależnienia od alkoholu. Psychoterapia, którą prowadzę, to praca z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, Internetu, hazardu oraz dysfunkcyjnych zachowań seksualnych. W terapiach stosuję różne techniki między innymi: behawioralno-poznawcze, wydobywanie zasobów, schematy funkcjonowania.
W trakcie pracy z klientem, jaką jest psychoterapia indywidualna, ważne jest dla mnie, aby klient mógł się rozwijać i znajdować rozwiązania swoich trudności. Aby wspierać ich w rozwoju, rozwijam swoje umiejętności psychoterapeutyczne poprzez różne szkolenia oraz odbywam regularne superwizje indywidualne i grupowe. Dzięki temu prowadzona przeze mnie psychoterapia stoi na coraz wyższym poziomie.
Prywatnie lubię wędrówki górskie, taniec, dobre jedzenie, ciekawą książkę oraz seriale kryminalne.

Wykształcenie:

 • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1492, PARPA
 • Szkoła Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim- w trakcie 4 letniego kursu atestowanego przez SNPPTP,
 • Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – szkolenie na poziomie I stopnia, akredytowany ośrodek PSTTSR,
 • Udział w Międzynarodowej konferencji pracy z ciałem „SAPERE”, Stowarzyszenie Nowej Psychologii,
 • Szkolenie w terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
 • Pedagog, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Kierunek Resocjalizacja, Wydziale Nauk Pedagogicznych. 

 

Doświadczenie:

 • Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu,
 • Ośrodek Psychoedukacji i Terapii w Oleśnicy,
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" w Świdnicy,
 • NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Self” w Trzebnicy,
 • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu,
 • Milickie Centrum Medyczne w Miliczu,
 • Punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowym przy Urzędzie Miejskim Wydział Profilaktyki Uzależnień w Oławie,
 • Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień HORIZON we Wrocławiu.

Oferta psychoterapii:

 • Leczenie uzależnień: leczenie uzależnień od narkotyków, leczenie hazardu
 • Terapia DDA, leczenie alkoholizmu
 • Leczenie depresji i lęków 
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa