Psychoterapia indywidualna we Wrocławiu


Psychoterapia Magdalena Gierula

Od 10 lat prowadzę psychoterapię indywidualna i grupową osób dorosłych. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień oraz odbywam różne szkolenia, poszerzające moje kompetencje w prowadzeniu psychoterapii osób doświadczający różnych trudności psychologicznych. Obecnie pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień oraz prowadzę prywatny gabinet psychoterapeutyczny. Pracę swoją poddaje regularnej superwizji grupowej i indywidualnej u p. dr Doroty Dyjakon oraz u p. Jolanty Ryniak. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnego Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

W swojej pracy wykorzystuje różnego rodzaju techniki między innymi: behawioralno-poznawcze, wydobywanie zasobów, praca ze schematami funkcjonowania, focusing, ćwiczenia relaksacyjne itp. Podczas pracy ważne jest dla mnie, aby klient mógł się rozwijać, znajdować rozwiązania swoich trudności poprzez, coraz większy kontakt ze sobą oraz ze swoimi zasobami.

Milton H. Erickson uważał, że klient ma odpowiednio dużo zasobów i doświadczenia, aby rozwiązać swoje trudności, że psychoterapeuta ma mu pomoc je odnaleźć. W swojej pracy kieruje się tą zasadą i głęboko wierze, że tak jest.

Prywatnie lubię wędrówki górskie, taniec, dobre jedzenie, ciekawą książkę oraz seriale kryminalne.

 

Wykształcenie:

 • Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr 1492, PARPA,
 • Szkoła Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA - w trakcie szkolenia,
 • Udział w konferencji „Więzi, które chronią .Pomoc w obliczu zmian” Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”,
 • Gabinet Psychologiczno-Seksuologiczny Damian Haak- szkolenie specjalistyczne przygotowujące do pracy z osobami LGBTQ+,
 • Fundację Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis- szkolenie z psychoterapii osób doświadczającymi syndromu DDA
  cz.1 i cz.2,
 • Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Psychoterapia Humanistyczno-Doświadczeniowa w leczeniu osób uzależnionych,
 • CARE BROK sp. z o.o. w Broku Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień Program Ograniczenia Picia zgodnie z „Zaleceniami  do tworzenia i realizowania    programów ograniczenia picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez PARPA,
 • Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „ Refegium”- szkolenie z terapii osób uzależnionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź na konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u pacjentów, zgodnie z celami Narodowego Funduszu Zdrowia-  I i II etap,
 • Instytut Dialogu Motywującego - Konferencja we Wrocławiu pt. Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z osobami doświadczającymi
  i stosującymi przemoc, w tym seksualną,
 • Akademia Myśli i Emocji w Warszawie - Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych,
 • Szkoła Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim- ukończony 5 miesięczny kurs atestowanego przez SNPPTP,
 • Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – szkolenie na poziomie I stopnia, akredytowany ośrodek PSTTSR,
 • Udział w Międzynarodowej konferencji pracy z ciałem „SAPERE”, Stowarzyszenie Nowej Psychologii,
 • Szkolenie w terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
 • Pedagog, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Kierunek Resocjalizacja, Wydziale Nauk Pedagogicznych.

 

Doświadczenie:

  • Wrocławskie Centrum Zdrowia, Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia,
  • Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu,
  • Ośrodek Psychoedukacji i Terapii w Oleśnicy,
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" w Świdnicy,
  • NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Self” w Trzebnicy,
  • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu,
  • Milickie Centrum Medyczne w Miliczu,
  • Punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowym przy Urzędzie Miejskim Wydział Profilaktyki Uzależnień w Oławie,
  • Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień HORIZON we Wrocławiu.

 

Oferta psychoterapii:

 • Leczenie uzależnień: leczenie uzależnień od narkotyków, leczenie hazardu,
 • Terapia DDA, leczenie alkoholizmu,
 • Leczenie depresji i lęków,
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa.