psychoterapia klucz

Psychoterapia Magdalena Gierula Wrocław

Leczenie uzależnienia od alkoholu, narkotyków i hazardu

Diagnostyka i terapia uzależnienia od alkoholu, narkotyków, jak również leczenie hazardu ma na celu poprawę stanu psychicznego pacjenta, a także jego funkcjonowanie. Dzięki sesjom psychoterapeutycznym pacjent zyskuje realną szansę na lepsze funkcjonowanie oraz radzeniem sobie z uzależnieniem i tym samym podniesienie jakości codziennego życia.

Terapia DDA

Terapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) to forma leczenia psychologicznego kierowana do dorosłych osób, których rodzice bądź opiekunowie byli lub w dalszym ciągu są czynnymi osobami uzależnionymi od alkoholu. Celem terapii jest udzielenie wsparcia oraz pomocy, dzięki której możliwe będzie czerpanie radości z życia i budowanie zdrowych relacji międzyludzkich. Warto dodać, iż leczenie nie jest tym samym, co terapia dla osób uzależnionych od alkoholu.

Leczenie osób cierpiących na depresję

Depresja to jedna z najgroźniejszych dolegliwości, która – nieleczona – może doprowadzić do tragicznych skutków. Terapia osób dotkniętych depresją zakłada przede wszystkim dobór metodyki działania do indywidualnych potrzeb pacjenta, pomoc w zmianie sposobu interpretacji otoczenia, jak również leczenie lęków towarzyszących chorobie.

Leczenie lęków i nerwic

Leczenie lęków i nerwic rozpoczyna się od zdiagnozowania dolegliwości. W dalszej kolejności lekarz uświadamia przyczyny i dobiera najskuteczniejsze metody prowadzące do powrotu do zdrowia. Jest to dość złożony proces i często wymaga dłuższego okresu czasu, aby znów normalnie funkcjonować. Nerwica, znana też pod nazwą nerwica lękowa, wspomagana jest w trudniejszych przypadkach farmakologicznie.

Terapia indywidualna i terapia młodzieży

Terapia indywidualna oparta jest przede wszystkim na rozmowie, dzięki której pacjent ma możliwość przyjrzenia się samemu sobie; swoim zachowaniom, schematom funkcjonowania, emocjom oraz potrzebom. Terapia indywidualna kierowana jest zatem do wszystkich osób, które zmagają się z problemami utrudniającymi życie codzienne. Z kolei terapia młodzieży dedykowana jest nastolatkom od 15 roku życia. Dzięki niej możliwe jest uporanie się z uzależnieniem od komputera, siecioholizmu, narkotyków czy też alkoholu.