Prowadzę konsultacje, porady i psychoterapię osób dorosłych i rodzin zmagających się m.in. z: 

  • nadużywaniem środków psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki, dopalacze),
  • uzależnieniami behawioralnymi (hazard, komputer, telefon, zakupy, seks),
  • współuzależnieniem,
  • trudnościami w relacji z osobą uzależnioną,
  • trudnościami  z kontrolowaniem złości i agresji,
  • trudnościami z radzeniem sobie ze stresem,
  • zaburzeniami lękowymi,
  • depresją,
  • przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną,
  • konsultacje do programu ograniczenia picia POP.

 

Oferuję także psychoterapię on-line dla osób, które nie mogą się zgłosić osobiście do gabinetu.

formy pomocy