Prowadzę konsultacje, porady i psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i rodzin zmagających się m.in. z: 

 • nadużywaniem środków psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki, dopalacze),
 • uzależnieniami behawioralnymi (hazard, komputer, telefon, zakupy, seks),
 • współuzależnieniem,
 • trudnościami w relacji z osobą uzależnioną,
 • trudnościami  z kontrolowaniem złości i agresji,
 • trudnościami z radzeniem sobie ze stresem,
 • zaburzeniami lękowymi,
 • depresją,
 • przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną. 

 

Oferuję diagnozowanie oraz opiniowanie w zakresie:

 • uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 • uzależnień behawioralnych,
 • uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard itp.) na potrzeby różnych instytucji (sądów, wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, powiatowe centrów pomocy rodzinie itp.).

Zajmuję się psychoedukacją na potrzeby instytucji odpowiedzialnych za ponowne wydanie prawa jazdy w sytuacji utracenia go w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki). 

 

Oferuję także psychoterapię on-line dla osób, które nie mogą się zgłosić osobiście do gabinetu.

formy pomocy

Centrum Psychoterapii Harmonia oferuję szkolenia dla studentów psychologii, pedagogiki, osób zainteresowanych rozwojem, szkół, firm.

Tematy:

 • Uzależnienia we współczesnym świecie
 • Uzależnienia wśród młodzieży (komputer, hazard, alkohol, narkotyki itp.) - metody diagnozy, praca terapeutyczna
 • Profilaktyka dla młodzieży o szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki, dopalacze itp.)
 • Trening przeciwdziałaniu agresji dla młodzieży, osób uzależnionych i współuzależnionych
 • Treningi radzenia sobie z emocjami dla młodzieży, osób uzależnionych i współuzależnionych
 • Trening radzenia sobie ze stresem