DDA to skrót od słów Dorosłe Dzieci Alkoholików. Określenie to odnosi się do osób, które wychowywały się w rodzinie gdzie przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów było uzależnione od alkoholu. Jak łatwo zauważyć, dorastanie w tak specyficznych okolicznościach niejako automatycznie generuje potrzebę dostosowania swoich zachowań do sytuacji.

Mowa tu przede wszystkim o wzmacnianiu konkretnych cech, zachowań, a nawet emocji, które umożliwiały dziecku codzienne funkcjonowanie. Niestety, tak trudne doświadczenia z przeszłości są w stanie wywrzeć znaczące piętno na psychice, które w dorosłym życiu przyczynia się do powstawania problemów na tle emocjonalnym, jak również znacząco utrudnia utrzymanie relacji międzyludzkich.

Osoby z syndromem DDA zmagały się w dzieciństwie z uczuciami takimi jak bezradność, lęk, złość czy wstyd, których nie mogli wyrażać co spowodowało że nauczyli się je tłumić w związku z czym w dorosłym życiu maja trudności w odczuwaniu ich oraz wyrażaniu ich sposób konstruktywny. Osoby wychowujące się w rodzinach dysfunkcyjnych przejawiają trudności w realnej ocenie zachowań rodziców wobec nich, gdyż musieli by się spotkać ze swoim cierpieniem, a to jest bardzo trudne i dlatego często usprawiedliwiają oni zachowania rodziców lub starają się racjonalizować ich postawy.

Dla kogo terapia DDA?

Wbrew pozorom nie wszystkie osoby, które w dzieciństwie zmagały się z problemami wynikającymi z uzależnienia alkoholowego rodziców będą zmagały się z syndromem DDA. Terapia DDA jest wyłącznie kierowana do osób, które zauważają u siebie różnego rodzaju problemy emocjonalne takie jak:

 • uczucie niepokoju i napięcia emocjonalnego
 • drażliwość
 • problemy z koncentracją
 • częste martwienie się o przyszłość
 • poczucie niskiej wartości, a nierzadko również wstydu
 • tendencja do negatywnego myślenia
 • brak wiary w swoje umiejętności
 • strach przed popełnieniem błędu, który generuje wycofanie
 • zdarza się, że pojawiają się objawy somatyczne takie jak np. różnego rodzaju lęki

Jak zostało to już wspomniane, osoby z syndromem DDA w życiu dorosłym często zmagają się z trudnościami w relacjach z otoczeniem, w tym:

 • brakiem umiejętności definiowania własnych emocji
 • strachem przed wejściem w związek oraz problemami z jego utrzymaniem
 • nieumiejętnością czerpania radości z bycia w bliskiej relacji
 • nadodpowiedzialnością wobec innych osób, jak również problemami z pełnieniem roli rodzica
 • nieumiejętnością dochodzenia do porozumienia z otoczeniem,
 • wchodzenie w destrukcyjne relacje
 • nieumiejętność stawiania zdrowych granic w relacjach z ludźmi
 • poddawanie się manipulacjom ze strony innych ludzi

 Osoby z syndromem DDA przejawiają wspólne cechy aczkolwiek każdy człowiek jest indywidualna jednostką co powoduje ,że podobne doświadczenia przeżywają w inny sposób. Dlatego ważne jest, aby terapia DDA była dopasowana indywidulanie do potrzeb danego klienta. W trakcie konsultacji wstępnej klient ustala wraz z psychoterapeutą obszary w których klient odczuwa trudności i chciałby nad nimi popracować, aby lepiej funkcjonować w życiu. Leczenie syndromu DDA może być leczone w dwojaki sposób za pomocą psychoterapii indywidualnej i psychoterapii grupowej lub samej psychoterapii indywidualnej. Psychoterapeuta wraz z klientem wybiera jaka forma będzie najlepsza formą pomocy. Terapia DDA to złożony proces, w trakcie którego klient ma szanse przyjrzeć się różnym trudnością i atmosferze życzliwości, bezpieczeństwa w swoim tempie zmieniać schematy funkcjonowania i wyrażania siebie.