Terapia DDA we Wrocławiu


kajdankiSyndrom DDA to skrót od słów Dorosłe Dzieci Alkoholików. Określenie to odnosi się do osób, które wychowywały się w rodzinie, gdzie przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów byłouzależnione od alkoholu. Jak łatwo zauważyć, dorastanie w tak specyficznych okolicznościach niejako automatycznie generuje potrzebę dostosowania swoich zachowań do sytuacji. Mowa tu przede wszystkim o wzmacnianiu konkretnych cech, zachowań, a nawet emocji, które umożliwiały dziecku codzienne funkcjonowanie. Niestety, tak trudne doświadczenia z przeszłości są w stanie odcisnąć znaczące piętno na psychice, które w dorosłym życiu przyczynia się do powstawania problemów na tle emocjonalnym, jak również znacząco utrudnia utrzymanie relacji międzyludzkich.
Osoby z syndromem DDA zmagały się w dzieciństwie z uczuciami takimi jak bezradność, lęk, złość czy wstyd, których nie mogły swobodnie wyrażać. To spowodowało, że nauczyły się je tłumić. W związku z tym, w dorosłym życiu mają trudności w odczuwaniu ich oraz wyrażaniu w sposób konstruktywny. Osoby wychowujące się w rodzinach dysfunkcyjnych przejawiają trudności w realnej ocenie zachowań rodziców wobec nich, dlatego często usprawiedliwiają one takie zachowania lub starają się racjonalizować postawy rodziców.

Dla kogo terapia DDA?

Wbrew pozorom nie wszystkie osoby, które w dzieciństwie zmagały się z problemami wynikającymi z uzależnienia alkoholowego rodziców, będą zmagały się z syndromem DDA. Do mojego gabinetu zgłaszają się osoby z syndromem DDA, które zauważają u siebie różnego rodzaju problemy emocjonalne takie jak:

 • uczucie niepokoju i napięcia emocjonalnego
 • drażliwość
 • problemy z koncentracją
 • częste martwienie się o przyszłość
 • poczucie niskiej wartości, a nierzadko również wstydu
 • tendencja do negatywnego myślenia
 • brak wiary w swoje umiejętności
 • strach przed popełnieniem błędu, który generuje wycofanie
 • zdarza się, że pojawiają się objawy somatyczne takie jak np. różnego rodzaju lęki

Jak zostało to już wspomniane, osoby z syndromem DDA w życiu dorosłym często zmagają się z różnymi trudnościami w relacjach z otoczeniem, w tym:

 • brakiem umiejętności definiowania własnych emocji
 • strachem przed wejściem w związek oraz problemami z jego utrzymaniem
 • nieumiejętnością czerpania radości z bycia w bliskiej relacji
 • nadodpowiedzialnością wobec innych osób, jak również problemami z pełnieniem roli rodzica
 • nieumiejętnością dochodzenia do porozumienia z otoczeniem,
 • wchodzenie w destrukcyjne relacje
 • nieumiejętność stawiania zdrowych granic w relacjach z ludźmi
 • poddawanie się manipulacjom ze strony innych ludzi

Osoby z syndromem DDA przejawiają wspólne cechy, aczkolwiek każdy człowiek jest indywidualną jednostką, co powoduje, że podobne doświadczenia przeżywa w inny sposób. Dlatego ważne jest, aby terapia DDA była dopasowana indywidualnie do potrzeb danego klienta. W trakcie konsultacji wstępnej pacjent ustala wraz z psychoterapeutą obszary, w których klient odczuwa trudności i chciałby nad nimi popracować, aby lepiej funkcjonować w życiu. Leczenie syndromu DDA może przebiegać w dwojaki sposób: za pomocą psychoterapii indywidualnej i psychoterapii grupowej lub samej psychoterapii indywidualnej. W naszym gabinecie we Wrocławiu psychoterapeuta wraz z klientem wybiera, jaka forma pomocy będzie najlepsza. Terapia DDA to złożony proces, w którego trakcie klient ma szanse przyjrzeć się różnym trudnościom i atmosferze życzliwości oraz bezpieczeństwa. W swoim tempie będzie zmieniać schematy funkcjonowania i wyrażania siebie.