DDA to skrót od słów Dorosłe Dzieci Alkoholików. Określenie to odnosi się do osób, które wychowywały się w rodzinie gdzie przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów było uzależnione od alkoholu. Jak łatwo zauważyć, dorastanie w tak specyficznych okolicznościach niejako automatycznie generuje potrzebę dostosowania swoich zachowań do sytuacji. Mowa tu przede wszystkim o wzmacnianiu konkretnych cech, zachowań, a nawet emocji, które umożliwiały dziecku codzienne funkcjonowanie. Niestety, tak trudne doświadczenia z przeszłości są w stanie wywrzeć znaczące piętno na psychice, które w dorosłym życiu przyczynia się do powstawania problemów na tle emocjonalnym, jak również znacząco utrudnia utrzymanie relacji międzyludzkich. Osoby z syndromem DDA zmagały się w dzieciństwie z uczuciami takimi jak bezradność czy wstyd, w związku z czym w dorosłym życiu kształtuje się u nich syndrom wyparcia. Dodatkowo często usprawiedliwiają oni zachowania rodziców lub starają się racjonalizować ich postawę.

Dla kogo terapia DDA?

Wbrew pozorom nie wszystkie osoby, które w dzieciństwie zmagały się z problemami wynikającymi z uzależnienia alkoholowego rodziców będą zmagały się z syndromem DDA. Ten typ leczenia stosowany jest wyłącznie u pacjentów, którzy zauważają u siebie różnego rodzaju problemy emocjonalne takie jak:

 • uczucie niepokoju i napięcia emocjonalnego
 • drażliwość
 • problemy z koncentracją
 • częste martwienie się o przyszłość
 • poczucie niskiej wartości, a nierzadko również wstydu
 • tendencja do negatywnego myślenia
 • brak wiary w swoje umiejętności
 • strach przed popełnieniem błędu, który generuje wycofanie
 • zdarza się, że pojawiają się objawy somatyczne takie jak np. różnego rodzaju lęki

Jak zostało to już wspomniane, osoby z syndromem DDA w życiu dorosłym często zmagają się z trudnościami w relacjach z otoczeniem, w tym:

 • brakiem umiejętności definiowania własnych emocji
 • strachem przed wejściem w związek oraz problemami z jego utrzymaniem
 • nieumiejętnością czerpania radości z bycia w bliskiej relacji
 • nadodpowiedzialnością wobec innych osób, jak również problemami z pełnieniem roli rodzica
 • nieumiejętnością dochodzenia do porozumienia z otoczeniem,
 • wchodzenie w destrukcyjne relacje
 • nieumiejętność stawiania zdrowych granic w relacjach z ludźmi
 • poddawanie się manipulacjom ze strony innych ludzi