Psychoterapia indywidualna


 

nastolatka w kawiarni

Indywidualna psychoterapia

Terapia indywidualna oparta jest przede wszystkim na rozmowie, dzięki której pacjent ma możliwość przyjrzenia się samemu sobie; swoim zachowaniom, schematom funkcjonowania, emocjom oraz potrzebom. Pojedyncze spotkanie z naszym specjalistą we Wrocławiu trwa zaledwie kilkadziesiąt minut i jest niezobowiązujące, co oznacza, że zawsze można zrezygnować z dalszej terapii. Podczas rozmowy pacjent może się otworzyć i wspomnieć o wszystkich swoich problemach, gdyż żadne z jego zachowań nie będzie krytykowane, a specjalista będzie zawsze trzymał jego stronę. Bez zgody osoby odbywającej terapię, poufne informacje nigdy nie zostaną poruszone w rozmowie z rodziną lub najbliższymi. Psychoterapia indywidualna kierowana jest do wszystkich osób dorosłych, które zmagają się z problemami utrudniającymi życie codzienne.