Depresja to pojęcie, które odnosi się do zespołów objawów depresyjnych występujących w trakcie chorób afektywnych (określanych także jako zaburzenia nastroju). Według danych udostępnionych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) depresja jest obecnie najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym i to właśnie ona stanowi jedną z głównych przyczyn niezdolności do pracy na świecie. Warto przy tym dodać, że według statystyk co dziesiąty pacjent zgłaszający się do lekarza z powodu wystąpienia innych jednostek chorobowych, cierpi właśnie na depresję lub też doświadcza objawów depresyjnych. Niestety, z tych samych danych wynika również, że tylko u połowy pacjentów zostaje wdrożone właściwe leczenie depresji. Należy przy tym dodać, że sama dolegliwość może mieć charakter nawracający, dlatego tak ważną rolę w procesie całkowitego powrotu do zdrowia odgrywa leczenie depresji.


Objawy depresji

Depresja jest chorobą, która – przynajmniej w początkowej fazie – bywa częstokroć bagatelizowana przez otoczenie osoby cierpiącej na opisywaną dolegliwość. Chory zaczyna bowiem mieć trudności w podejmowaniu różnego rodzaju aktywności, w tym również związanych z codziennymi obowiązkami np. względem innych domowników. Traci również zainteresowanie dotychczasowymi pasjami. W związku z powyższym bliscy często tłumaczą sobie jego zachowanie przejściowym zmęczeniem bądź też upatrują przyczyn zaistniałej sytuacji w nadmiernym stresie. Niestety, w przypadku depresji wspomniany brak aktywności może rozwinąć się do tego stopnia, że pacjent zaprzestanie wstawania z łóżkach czy też odmówi wykonywania podstawowych czynności higienicznych. To jednak zaledwie początek długiej listy objawów depresji. Wśród innych zachowań tego rodzaju należy wymienić poczucie beznadziejności, utratę sensu życiu, zaniżone poczucie własnej wartości, zaburzenia snu, problemy z koncentracją, zmniejszenie/utratę apetytu, brak ochoty na seks. Warto dodać, że opisywana dolegliwości może dotknąć każdego z nas, bez względu na płeć i wiek. W związku z powyższym zdarza się, że na depresję zapadają nawet bardzo młode osoby, w tym dzieci i młodzież. Dlatego ważne jest ,aby w takich sytuacjach skonsultować się z psychoterapeuta i podjąć jak najszybciej leczenie depresji.

Terapia depresji – dlaczego jest taka ważna?

Leczenie depresji jest najlepszym i zarazem najbardziej efektywnym sposobem wyjścia z choroby. Oczywiście mamy na myśli zarówno leczenie depresji u dzieci, leczenie depresji u młodzieży, jak i u osób dorosłych. Bardzo często także formą wspierająca leczenie jest farmakologia, w trakcie której klient znajduje się także pod opieka psychiatry, która jest bardzo pomocna w trakcie leczenia depresji. Ważnym aspektem jest, aby nie zwlekać z szukaniem pomocy, bowiem nieleczona depresja może nawet doprowadzić do samobójstwa chorego.