Nazywam się Magdalena Gierula, jestem pedagogiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biegłym sądowym w ramach uzależnienia od alkoholu. W trakcie pracy z klientem kieruję się Kodeksem Etyczno – Zawodowy Terapeuty Uzależnień.

Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności resocjalizacja na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Naukę kontynuowałam w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie  Psychologii  Zdrowia  w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, odbyłam szkolenie na temat terapii osób uzależnionych behawioralne w Instytucie  Psychologii  Zdrowia  Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Ukończyłam Szkołę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – I stopień, akredytowany ośrodek PSTTSR oraz należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Poszerzam obecnie swoje kompetencje w 4-letniej Szkole Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim - kurs atestowany przez SNPPTP.  

Brałam udział  w szkoleniach pracy na schematach  z osobami zaburzeniem borderline, a także w konferencji na temat pracy z ciałem w terapii. 

Posiadam doświadczenie w pracy poradni leczenia uzależnień oraz całodobowego ośrodka terapii uzależnień w ramach NFZ.

Zajmuję się terapią indywidualną oraz grupową z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i uzależnionymi behawioralnie, a także ze współuzależnionymi. Wykorzystuję techniki behawioralno-poznawcze, wydobywanie zasobów oraz pracuję ze schematami funkcjonowania.

Interesuje mnie przede wszystkim trauma i to, jak wpływa  ona na proces uzależniania się. Chcę pomagać osobom, które jej doświadczyły, dlatego stale uczę się nowych sposobów pracy z klientami. Stosuję rozmaite techniki pracy z klientem, ale ważne jest dla mnie sięganie do różnych nurtów i łączenie metod.